Biomateriał kościozastępczy <br> nowej generacji dla medycyny <br> regeneracyjnej

Biomateriał kościozastępczy
nowej generacji dla medycyny
regeneracyjnej

Profesjonalny Personel Medyczny

O produkcie

FlexiOss® Dent to nowoczesny preparat implantacyjny III generacji: dwufazowy w składzie (hydroksyapatytowo-polimerowy), bioaktywny i wspomagający regenerację tkanek, potencjalny nośnik leków. 

Innowacyjność połączenia dwu składników w kompozyt polega na przeprowadzeniu kurdlanu w strukturę potrójnej helisy – konformacji nie stymulującej procesów prozapalnych i umożliwiającej pułapkowanie granulatu HAP.

Po wszczepieniu korzystnie integruje się z kością pacjenta i daje efekt tworzenia się kości własnej. Eliminuje to konieczność powtórnej operacji w celu usunięcia implantu, co w szczególności oszczędza zwierzęciu dodatkowego bólu i stresu.

Dostępny w 3 rozmiarach: 1 cm, 3 cm i 5 cm.

Elastyczny: plastyczny i podatny na zginanie.

Innowacyjne właściwości

elastyczny (plastyczny
i podatny na zginanie)
biokompatybilny z naturalną
tkanką kostną
parametry mechaniczne podobne
do naturalnej tkanki kostnej
aktywnie wspiera proces
odbudowy kości
wchłania krew oraz leki
pozytywnie wpływa na proces regeneracji tkanki kostnej
reaktywny jonowo / bioaktywny
nietoksyczny
może mieć zastosowanie przy
ubytkach o długości do 7 cm
materiał pochodzenia
niezwierzęcego
łatwy do przenoszenia
i przechowywania

Poręczność chirurgiczna

Poręczność chirurgiczna, indywidualne dopasowanie w trakcie operacji do konkretnego ubytku kostnego poprzez cięcie lub zginanie, co umożliwia dopasowanie go do wymiarów (kształtu) uzupełnianego ubytku.

Poddaje się frezowaniu

W stanie wysuszonym FlexiOss®Dent poddaje się frezowaniu, co pozwala na personalizację implantu kompozytowego.

Szybsze kostnienie

Doskonale rozwinięta powierzchnia właściwa (wysoka mikroporowatość), wysoka reaktywność jonowa (przyspieszająca proces mineralizacji w miejscu implantacji poprzez wychwyt jonów wapniowych i fosforanowych z otaczającego środowiska, co objawia się szybszym kostnieniem).

Zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia

Zastosowanie polimeru cukrowego w składzie kompozytu FlexiOss®Dent, co oznacza zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia wirusowego i prionowego oraz który żelując przechodzi w strukturę nieodwracalnej, przypominającej kolagen, potrójnej helisy – konformacji nieaktywnej w stosunku do makrofagów, a więc nie wywołującej miejscowego stanu zapalnego.

Wysoka nasiąkliwość

FlexiOss®Dent charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, ułatwiającą dostarczanie substancji odżywczych do miejsca implantacji oraz odprowadzanie produktów metabolizmu komórek, co przyspiesza regenerację tkanki kostnej. Może być nasączany przed zabiegiem substancjami przeciwbakteryjnymi oraz roztworami leków zapobiegając w ten sposób infekcjom okołooperacyjnym, dzięki czemu pacjent ma małe ryzyko zakażenia i odrzutu. Dzięki swojej wysokiej nasiąkliwości, może być on również nasączany przed zabiegiem np. osoczem bogatopłytkowym (PRP) lub białkowymi czynnikami wzrostu (handlowymi lub pochodzącymi z krwi pacjenta), dzięki czemu biomateriał uzyskuje właściwości zbliżone do bardzo drogich materiałów kościozastępczych zawierających białkowy czynnik wzrostu typu BMP-2.

Łatwy transport

Jest łatwy w przechowywaniu oraz transporcie.

Badania

Kompozyt został poddany wstępnym próbom klinicznym z udziałem pacjentów Kliniki Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wyrób ten został wykorzystany do wypełnienia zębodołów po ekstrakcji zębów oraz zamykania przetok ustno-nosowych u psów i kotów.

Ilustracja 1
Zabieg wypełniania przetoki ustno-nosowej u kota oraz obrazy RTG bezpośrednio po implantacji [A] oraz 1 miesiąc po implantacji [B].

Ilustracja 2
Leczenie przetoki ustno-nosowej u psa – usunięcie wywichniętego kła i wypełnienie przetoki biomateriałem.

Ilustracja 3
Ocena gęstości fragmentu kości po implantacji kompozytu metodą mikrotomografii komputerowej pQCT. Obraz kontrolny bezpośrednio po implantacji (czas 0) [A], obraz po 1 miesiącu od implantacji [B], po 3 miesiącach od implantacji [C], po 6 miesiącach od implantacji [D].

Ilustracja 4
Obraz histologiczny – wskazanie integracji implantu z tkanką kostną. Fot. C przedstawia powiększony fragment fot. B. Fot. D wskazuje przebudowę tkanki kostnej. Ocena histologiczna jednoznacznie wskazała na proces kostnienia w miejscu implantacji, obecność komórek i blaszek kostnych oraz kanałów Haversa wskazujących na wbudowanie naczyń krwionośnych.

Przeprowadzono obserwacje kliniczne materiału implantacyjnego z udziałem kilku pacjentów Centrum Stomatologicznego New-Dent w Lublinie. Kościozastępczy preparat wykazywał pozytywne efekty u pacjentów, ulegał przebudowaniu w tkankę kostną i nie wykazywał reakcji niekorzystnych w postaci tworzenia torbieli, jak również odczynów alergicznych.

Ilustracja 5
Zabieg leczenia recesji dziąsłowej z poważnym zanikiem brodawki międzyzębowej i kości w przestrzeni pomiędzy zębami 21 i 22.

Ilustracja 6
Wypełnienie jamy po wyłuszczeniu torbieli w trakcie resekcji korzenia.

Publikacje

Borkowski L., Lübek T., Jojczuk M., Nogalski A., Belcarz A., Palka K., Hajnos M., Ginalska G. Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials’ 2018 Feb 6 [Epub ahead of print].

Borkowski L., Kiernicka M., Belcarz A., Pałka K., Hajnos M., Ginalska G. Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification: Defect or advantage? Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2017, 1 05(5), 1178-1190.

Borkowski L., Sroka-Bartnicka A., Drączkowski P., Ptak A., Zięba E., Ślósarczyk A., Ginalska G. The comparison study of bioactivity between composites containing synthetic non-substituted and carbonate-substituted hydroxyapatite. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2016, 62, 260-267.

Belcarz A., Ginalska G., Pycka T., Zima A., Ślósarczyk A., Polkowska I., Paszkiewicz Z., Piekarczyk W. Application of β-1,3-glucan in production of ceramics-based elastic composite for bone repair. Centr. Eur. J. Biol. 2013, 8, 534-548.

Zabiegi

 • Oława

 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Lublin

 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Warszawa

  Góra Kalwaria

  Siedlce

 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Gdańsk

 • Częstochowa

  Dąbrowa Górnicza

 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...
 • Chodzież

 • Brak podmiotów wykonujących zabiegi w tym województwie...

Kontakt

Medical Inventi S.A.
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin
woj. lubelskie, Polska
biuro@medicalinventi.pl
NIP: 946-262-83-41
REGON: 060772285
KRS: 0000544357

Sprzedaż i marketing
Aleksandra Machowska
aleksandra.machowska@medicalinventi.pl
tel. +48 881 750 883

Dział Jakości
Katarzyna Siwiec
katarzyna.siwiec@medicalinventi.pl
tel. +48 881 611 883
Olga Kruk
olga.kruk@medicalinventi.pl
tel. +48 881 550 883

Administracja, projekty UE
Olga Orzechowska
olga.orzechowska@medicalinventi.pl
tel. +48 667 330 883

Konto bankowe mBank
97 1140 1094 0000 2789 8000 1001

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 340 382,20 zł

www.medicalinventi.pl